Rekrutacja # Ochrona danych osobowych: audyt dane osobowe

Rzeczywiste umiejętności

Kiedy od potencjalnego pracodawcy otrzymujemy informację, że spotkanie rekrutacyjne, na które zostaliśmy zaproszeni, będzie miało formę assessment center, warto poświęcić czas, aby dobrze się do niego przygotować. Zacznijmy od sprawdzenia, jak wygląda takie spotkanie i jakie są oczekiwania wobec nas jako kandydatów na pracowników.

Podczas każdej rozmowy czy spotkania sprawdzającego jest o to niezwykle trudno, ale w miarę możliwości postarajmy się po prostu być sobą – podczas spotkania assessment center chodzi wszak o pokazanie naszych rzeczywistych, a nie wyimaginowanych umiejętności.

Procedury rekrutacji # Zamiast rozmowy kwalifikacyjnej # Nie tylko rozmowa # Rzeczywiste umiejętności # Jaki jesteś, kanydacie?