Rekrutacja # Ochrona danych osobowych: audyt dane osobowe

Jaki jesteś, kanydacie?

Rozmowy kwalifikacyjne w procesie rekrutacji budzą wiele emocji. Myślę, że zarówno w kandydatach na pracowników, jak i w osobach odpowiedzialnych za przyjmowanie nowych członków firmy.

Sama rozmowa, jak wiadomo, nie daje pełnego obrazu możliwości kandydata i być może dlatego postała nowa forma rozmowy, znana jako assessment center. Z pewnością możliwość zobaczenia reakcji kandydata w konkretnej sytuacji daje lepszy obraz niż wysłuchanie jedynie jego deklaracji.

Procedury rekrutacji # Zamiast rozmowy kwalifikacyjnej # Nie tylko rozmowa # Rzeczywiste umiejętności # Jaki jesteś, kanydacie?