Rekrutacja # Ochrona danych osobowych: szkolenia dane osobowe

Procedury rekrutacji

Procedura rekrutacji nowych pracowników w różnych firmach bywa rozwiązywana w różny sposób. Są to często metody wypracowane w ciągu wielu lat przyjmowania nowych osób do zespołu.

Wśród sprawdzonych metod wielu przyszłych pracodawców decyduje się na assessment center, czyli procedurę pozwalającą na zapoznanie się z umiejętnościami kandydatów podczas konkretnych, powierzanych im zadań.

Procedury rekrutacji # Zamiast rozmowy kwalifikacyjnej # Nie tylko rozmowa # Rzeczywiste umiejętności # Jaki jesteś, kanydacie?