Rekrutacja # Ochrona danych osobowych: audyt dane osobowe

Zamiast rozmowy kwalifikacyjnej

W procesie rekrutacyjnym zwykła rozmowa kwalifikacyjna przeszła już do historii. Okazała się niewystarczającym źródłem informacji dla pracodawcy. Obecnie stosowaną formą jest assessment center, czyli spotkanie, podczas którego zarówno kandydat, jak i pracodawca mają szansę przekonać się, czy będzie to właściwa osoba na właściwym stanowisku.

Taka forma jak ośrodek oceny to także znakomita okazja do odkrycia, jak i na ile nasze deklarowane umiejętności sprawdzają się w konkretnych sytuacjach.

Procedury rekrutacji # Zamiast rozmowy kwalifikacyjnej # Nie tylko rozmowa # Rzeczywiste umiejętności # Jaki jesteś, kanydacie?